Spoločenstvo vlastníkov bytov v 6 b.j. Dubník 1517